Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 1/20

Prenumerera på FSU-nytt!

FSU börjar med ett nytt informationsbrev för att underlätta föreningslivet i dagens utmanande tider och i framtiden.

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Uppgifterna ni anger används enbart tilll utskick av nyhetsbrevet.

 

 

Unga och ekonomi - FSU ger ut handboken Hantera dina fyrk

FSU har utformat handboken “Hantera dina fyrk - Unga & ekonomi” som skall förbättra samhällets stöd till unga i att hantera sin ekonomi.Läs mera »
26.03.2020 kl. 15:36

FSU arbetar digitalt

FSU kommer under denna utmanande tid att jobba med att stöda föreningar enligt bästa förmåga.Läs mera »
17.03.2020 kl. 16:30

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar. Läs mera »
16.03.2020 kl. 10:46

Föreningsmöten och coronaviruset (12.3.2020)

FSU informerar:Läs mera »
13.03.2020 kl. 11:45
 

Följ oss på  Instagram: @fsu_fi eller #FSUfi

@FSU_fi